Khai giảng năm học 2019 2020

Lễ đón học sinh lớp 1